Om Proans

Om Proans

 

Som förpackningsproducent har du ett producentansvar att uppfylla. Vi hjälper dig med detta.

Producentansvar Åland Ab (Proans) är Ålands lösning på producentansvaret för förpackningar av metall, aluminium, plast, trä, papper och kartong.

Proans bildades hösten 2009 för att hjälpa förpackningsproducenter att uppfylla det producentansvar som alla förpackningsproducenter på Åland enligt lag måste uppfylla. Vi samlar in de förpackningar som ditt företag är skyldigt att ta hand om. Vi tar hand om förpackningar av metall, aluminium, plast, trä, papper/kartong och wellpapp. Det är Proans målsättning att insamlingen av förpackningsavfall på Åland ska vara integrerat med de kommunala insamlingssystemen. Kommunerna ska stå för planering och drift av insamlingssystemet medan Proans står för producenternas del av finansieringen. För att uppnå detta har Proans avtal med samtliga åländska kommuner för att nyttja de kommunala avfallshanteringssystemen för förpackningsinsamling.

Era kunder kan således returnera dessa förpackningar till de åländska kommunerna insamlingssystem. En särskild insamling av gödsel säckar och plastdunkar från lantbruksföretag finns också vid Svinryggens Deponi i Jomala.

Fördelarna med att vara medlem i Proans

Genom att gå med i producentansvarsorganisationen Proans uppfyller producenten sitt producentansvar. Proans anmäler till övervakande myndighet, Ålands landskapsregering, att företaget uppfyller sitt lagstadgade ansvar. Proans rapporterar även uppgifter om förpackningsmängder till Ålands landskapsregering.

Som medlem i Proans har ni även möjlighet att använda Proans logotyp i annonsering och andra sammanhang där ni vill lyfta fram ert företags miljöprofil.

Förändrad lagstiftning och ägardirektiv

1 januari 2019 trädde en ny avfallslag i kraft. Enligt denna lag kommer också papper, tidningar/tidskrifter och andra liknande pappersprodukter att omfattas av producentansvaret, från och med 2021.

Producentansvar Åland Ab ägs till 100 % av kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mise). Mises stämma har beslutat att Proans ska säljas, men idag finns ingen köpare.