Om Proans

Som förpackningsproducent har du ett producentansvar att uppfylla. Vi hjälper dig med detta.

Producentansvar Åland Ab (Proans) är Ålands lösning på producentansvaret för förpackningar av metall, aluminium, plast, trä, papper/kartong och wellpapp.

Proans bildades hösten 2009 för att hjälpa förpackningsproducenter att uppfylla det producentansvar som alla förpackningsproducenter på Åland enligt lag måste uppfylla. Vi samlar in de förpackningar som ditt företag är skyldigt att ta hand om. Vi tar hand om förpackningar av metall, aluminium, plast, trä, papper/kartong och wellpapp. Era kunder får returnera dessa förpackningar till Proans insamlingspunkter som finns över hela Åland.

Fördelarna med att vara medlem i Proans

Genom att gå med i producentansvarsorganisationen Proans uppfyller producenten sitt producentansvar. Proans anmäler till övervakande myndighet, Ålands landskapsregering, att företaget uppfyller sitt lagstadgade ansvar. Proans rapporterar även uppgifter om förpackningsmängder till Ålands landskapsregering.

Som medlem i Proans har ni även möjlighet att använda Proans logotyp i annonsering och andra sammanhang där ni vill lyfta fram ert företags miljöprofil.