Ekonomi

Ekonomi

Målsättningen för Proans ekonomi är att samtliga överskott som uppstår i organisationen betalas ut till kommunerna för hanteringen av förpackningsavfall.