Frågor & svar

Frågor och svar

 

Är ditt företag en förpackningsproducent?

I första hand gäller producentansvaret de företag som tillverkar produkten men om producenten finns utomlands måste det företag som importerar produkten överta ansvaret. I och med att Åland räknas som ett eget land i detta sammanhang måste alla företag som inför varor till Åland (både från utlandet och från Finland) överta producentansvaret för de importerade förpackningsprodukterna och tidningar. Producent är den som yrkesmässigt första gången förmedlar, i normalfallet säljer, en produkt i landskapet. Detta företag måste ta ansvaret för att produkten samlas in och återvinns. Definitionen på förpackningsavfall är: ”Förpackningar och förpackningsmaterial som innehavaren tagit ur bruk, avser att ta ur bruk, eller är skyldig att ta ur bruk”, detta betyder att även att vissa typer av engångsartiklar så som kaffemuggar, pizzakartonger och bärkassar i plast omfattas av producentansvaret.

Vilka är fördelarna med att vara medlem i Proans?

Genom att gå med i producentansvarsorganisationen Proans uppfyller producenten sitt producentansvar. Producentansvarsorganisationen Proans gör en anmälan till övervakande myndighet, Ålands Landskapsregering att företaget uppfyller sitt lagstadgade ansvar. Proans rapporterar även uppgifter till Ålands Landskapsregering vilka förpackningsmängder som finns rapporterade i Proans.

Vad kostar en anslutning till Producentansvaret?

Medlemmar i producentansvarsorganisationen betalar en årlig avgift för att finansiera organisationens verksamhet. Medlemsföretaget betalar antingen en schablonavgift baserat på företagets omsättning eller en avgift baserad på den förpackningsmängd som företaget tar in till Åland. Producenterna ansluts till organisationen genom ett standardavtal.

Insamling av förpackningar?

De företag som är medlemmar i organisationen kan hänvisa sina kunder till de kommunala insamlingssystemen då Proans har avtal med samtliga åländska kommuner.

Hur ansluter vi oss till producentansvarsorganisationen Proans?

Ett företag ansluts till Proans genom att ingå ett anslutningsavtal. Anslutningsavtalet hittas under Dokument. För anslutning skickas två undertecknade exemplar till Proans, Fabriksgatan 8, 22100 Mariehamn.

Tag kontakt för mer information.