Hur fungerar det?

Hur fungerar det?

Insamling av förpackningar & tidningar sker idag integrerat i de kommunala insamlingssystemen på Åland, vilket betyder att hushållen kan föra sitt förpackningsmaterial och tidningar till sin egen kommuns insamlingssystem. För utveckling av insamlingen så samarbetar Proans med kommunerna.

Proans har tecknat avtal med samtliga åländska kommuner som får en viss ersättning för hanteringen. Materialslag som inte tas emot vid de kommunala återvinningscentralerna samlas in av Svinryggens deponi Ab. Detta gäller tills vidare endast plastsäckar och plastdunkar från lantbruksföretag (ej balplast).

Figur 1. Företagen betalar till Proans. Proans betalar till kommunerna som i sin tur ordnar insamlingsplatser där hushåll kan lämna förpackningar & tidningar  avgiftsfritt.

 

1 januari 2019 trädde en ny avfallslag i kraft. Enligt denna lag omfattas också papper, tidningar/tidskrifter och andra liknande pappersprodukter av producentansvaret, från och med 2021.