Kommuner

Kommuner

Insamling av förpackningar sker idag integrerat i de kommunala insamlingssystemen på Åland. Proans har avtal med samtliga kommuner på Åland. Kommunerna får en ersättning för insamlingen och hanteringen av förpackningsavfall. Hushållen kan föra sitt förpackningsmaterial till sin egen kommuns insamlingssystem. För utveckling av insamlingen så samarbetar Proans med kommunerna.

Kommunerna motsvarar 100 % av Ålands befolkning.

 

Utdelning av ersättning till kommunerna:

År 2016, 112 000€

År 2017, 98 000€

År 2018, 93 000€

År 2019, 92 000€

År 2020, 113 580€

År 2021, 144 000€