Lagstiftning

Lagstiftning

På Åland gäller Landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag och Landskapsförordning (2018:92) om producentansvar.

Proans uppfyller lagstiftningen genom att ta in ersättningar från producenter på Åland som sedan utbetalas som ersättning till de åländska kommunerna som samlar in och hanterar materialet.