Lagstiftning

Förpackningsproducenten ska, utan särskild kostnad för den siste innehavaren eller ägaren, samla in och ta hand om det aktuella avfallet. Producenten ska anvisa platser dit avfallet kan föras och även finansiera ett system så att produkterna, som har kasserats som avfall, samlas in för återanvändning, återvinning eller annan avfallshantering.

Skyldigheterna kan avse de produkter som producenten själv släpper ut på marknaden, eller samma andel av motsvarande produkter som släpps ut på marknaden. En producent som inte uppfyller detta kan bli ersättningsskyldig.

Ny förpackningsförordning från årsskiftet 2012-2013

Om ni inte är anslutna till Proans är ni enligt förpackningsordningen skyldiga att ordna egen avfallshantering enligt nedanstående:

  • åtta i landskapet väl utspridda insamlingsplatser, om producenten har släppt ut mer än 10 000 kg förpackningar det föregående kalenderåret.
  • fyra i landskapet väl utspridda insamlingsplatser,om producenten har släppt ut mellan 100 och 10 000 kg förpackningar, det föregående kalenderåret.
  • en insamlingsplats i landskapet – om producenten har släppt ut högst 100 kg förpackningar det föregående kalenderåret.

Vid varje insamlingsplats ska det finnas separata insamlingskärl för alla avfallsslag som ni som producent har släppt ut på marknaden. Ni ska även ta emot avfall från kommuner som har samlat in producentens avfall, eller motsvarande andel. I första hand sker insamlingen genom överenskommelse med kommunerna och användningen av det kommunala insamlingssystemet.