Vem är förpackningsproducent?

Alla företag som släpper ut förpackningar på Åland och har en omsättning på över 1 miljon euro betraktas som förpackningsproducenter.

Producentansvaret gäller i första hand tillverkaren av varor men då producenten finns utomlands övertas ansvaret av det företag som importerar produkten. Åland räknas i detta sammanhang som ett eget land och alla företag som importerar varor till Åland (både från utlandet och från Finland) övertar därför producentansvaret och ska se till att förpackningarna samlas in och återvinns.

Definitionen på förpackningsavfall är: ”förpackningar och förpackningsmaterial som innehavaren tagit ur bruk, avser att ta ur bruk, eller är skyldig att ta ur bruk”. Detta betyder att även engångsartiklar såsom kaffemuggar, pizzakartonger och plastkassar omfattas av producentansvaret.

Detta betyder att även engångsartiklar såsom kaffemuggar, pizzakartonger och plastkassar omfattas av producentansvaret (Förutsatt att de har haft ett innehåll).

proans-illustration